Hierbij enkele films van werkzaamheden die we in loondienst uit kunnen voeren.
Klik op de foto om de film op te starten.
Film-album:
Suikerbieten rooien
Wintertarwe dorsen
Aardappelen rooien
Wintertarwe zaaien
Uien rooien en laden
Groot pakkenpers